تصویر نادیده از تاریخ دفاع مقدس؛ رزمندگان گیلانی و سنگرسازان بی سنگر با حضور شهیدابوالحسن کریمی و استاندارفقید وقت گیلان مرحوم فرحمندزاد و حاج آقا قانع فر مدیرکل جهادسازندگی گیلان و حاج آقا کامرانزاده مدیرکل کمیته امداد امام خمینی و حاج خسرومنسومی و حاج دانش شفیعی ثابت از مسئولین اوایل انقلاب جهادسازندگی و ستادبازسازی جنگ استان گیلان می باشد که در جاده اهواز به خرمشهر که احتمالا در اسفند1361 به ثبت رسیده است.