در انتخابات شورای شهر به چه کسانی رای بدهیم؟

دوازده پیش آگاهی و دوازده ملاک؛ برای آنکه رای ما کارساز باشد

1-آگاه باشیم شورای شهر؛بصورت شورایی تصمیم سازی میکنند

2-آگاه باشیم یک فرد به تنهایی در شورا اثری در تصمیم سازی ندارد

3-آگاه باشیم؛شورای شهر نهایتا با انتخاب یک شهردار؛نمود اجرایی می یابد

4-آگاه باشیم فقط و فقط یک تیم همدلو متخصص با برنامه و هم فکر میتواند تصمیم خوب بگیرد

5-آگاه باشیم؛تجربه ادوار گذشته در رای دادن قومی و قبیله گرایی سیاسی به شهرآسیب زده است

6-آگاه باشیم؛وقتی پای تخصص درمیان است؛بایداز آگاهان برای شناخت لیستها هنگام رای دادن مشورت بگیریم

7-آگاه باشیم؛اگر به یک تیم متعهد و متخصص و آگاه به زمان و مکان رای دهیم؛میتوان توقع پاسخگویی داشت

8-آگاه باشیم؛اصولا دو نوع  افراد در انتخابات شوراها داوطلب میشوند؛ افرادی که شورا به تخصص و تجربیات آنها نیاز دارد؛ این گروه توسط افکار عمومی تشویق میشوند تا شهر و شهروندان بتوانند از خدمات آنها بهره مند شوند.

 9-آگاه باشیم گروه دوم  افرادی دواطلب میشوند که آنها به شورا نیاز دارند؛این دسته ، شورا را یک فرصت شغلی یا سکویی برای پیشرفت و ترقی فردی خود میدانند

10-آگاه باشیم؛ هم نامزدی فردی اشتباه است و هم انتخاب فردی یک اشکال!چرا که شورا یک نهاد جمعی می باشد

11-آگاه باشیم؛ بی تردید کارایی و اثربخشی یک تیم منسجم و هماهنگ در اداره امور شهر بیشتر از  شورای  چند پاره با سلیقه های متضادست، اختلاف دیدگاه خوبست اما تضاد در یک تیم باعث فروپاشی آن میگردد

12-آگاه باشیم؛شهروندان باید در نقش مربیان باهوش؛ بازیکنانی  حرفه ای شناسایی و تیم سازی کنند تا در پایان چهارسال  کارنامه ای رضایت بخش داشته باشند.

با این آگاهی ها؛ دوازده ملاک برای کشف و شناخت و تیم سازی برای شورای شهر پیشنهاد میشود:

1-قومی و قبیله ای و فامیلی و رفاقتی و هم جناحی و همسفره ای را ملاک رای دادنمان قرار ندهیم

2-حتما به یک لیست رای بدهیم ؛که مطمئن باشیم تیم نسبتا خوبی هستند و برنامه و طرح و سابقه روشنی دارند

3-حتما به لیستی رای بدهیم که نیازهای کارشناسی امور حقوقی؛عمرانی؛زیباشناسی؛فرهنگی؛بهداشتی؛اجتماعی؛مدیریتی؛گردشگری و اقتصاد شهر را برآورده کند

4-تیمی انتخاب کنیم که شجاع و انقلابی و دلبسته به خدمت جهت سعادت دنیوی و اخروی شهروندان باشد وبه هویت ایرانی و اسلامی پشت نکند

5-توجه کنیم پایگاه اجتماعی؛تعهد؛تخصص؛سوابق مثبت کسانیکه حامی یک لیست هستند را بسنجیم هر جبهه و دسته ای قابل اعتماد برای معرفی لیست نیستند

6-تیمی که شهردار پیشنهادی خود را معرفی میکند؛ قطعا برنامه هم دارد؛ لیست های بی برنامه شهرداران را خود را نمی شناسند این شاخص شناخت است

7-تیم سالم و توانمند مفهوم تصمیم سازی گروهی در شورا را میداند؛اگر در تبلیغاتشان گروهی و متحد پیش نرفتند؛در شورا هم؛ با هم نخواهند بود!

8-خودپرستها؛ بی عقیده ها؛ بی تحلیل ها؛ بی سابقه ها و بی هویت سیاسی در انقلاب اسلامی قطعا نمی تواند خادم بی منت مردم باشد از مدعیان به ظاهر مستقل منفرد بترسیم!

9-برای شناخت تیمها و افراد حتما تحقیق کنیم و حرف زدنشان و رفتار فردیشان را بسنجیم؛ میتوان فهمید از شورا دنبال چیست؟این سوال را تکرارکنیم واقعادنبال چیست؟

10- تخصص یعنی داشتن تحصیلات دانشگاهی در یکی از رشته های مربوط به امور شهری.بی شک  بعضی از رشته های دانشگاهی مانند عمران/شهرسازی/معماری/برنامه ریزی شهری/حقوق/مدیریت/جغرافیا/بهداشت و... ارتباط بیشتری با مسایل شهری دارند.

11- آگاهی و آموزش عمومی سبب برانگیختن قدرت تفکر میگردد چون قدرت تفکر باعث شناخت بهتر محیط و افراد میگردد؛لیست هایی که بی برنامه هستند میخواهند مردم ناآگاهانه رای بدهند؛مقهور مشهوران و ثروتمندان و غیره نشویم

12- چون شهرداری از جمله نهادهایی است که بامسایل مالی سر و کار دارد. اگر فردی تعهد اخلاقی کافی نداشته باشد. منافع فردی را به منافع جمعی ترجیح میدهد و مسائلی چون رشوه و رانت خواری و کلاهبرداری از آن ناشی میشود.

 

خلاصه آنکه لیستی رای دهیم؛ به معتمدان مومن و انقلابی برای شناخت لیست رجوع کنیم؛ برنامه تیمها را مقایسه کنیم؛ترکیب لیستها شامل عناصر مورد نیاز شهرمان باشد؛آینده شهر را مردم با انتخابشان می سازند؛دیگران را مقصر ندانیم.

یادداشت جواد شفیعی ثابت


کانال تلگرامی عهدباطنی

ID : javadshafieisabet