خصوصیت دیگری که کار فرهنگی دارد، این است که باید هوشمندانه باشد/ انبوه کار فرهنگی مهم نیست بلکه انتظام کار فرهنگی مهم است/ ما باید متناسب با دشمنی دشمنان و خصومت آن‌ها در مساله فرهنگ عمومی برنامه ریزی کنیم/ اگر به فکر این باشید که مخاطب جبهه مقابل را تصرف کنید، ممکن است همین فکر، شما را وسوسه کند که به تقلید کار جبهه مقابل بپردازید. این کار به هیچ وجه کار صحیحی نیست؛ چون به سایش در جبهه خودی کمک می کند/ من اصلا نمی‌گویم که مخاطبتان یک عده خودی باشند. مخاطب شما همه بشریتند


جاهدت فرهنگی

2-1-2-4 تشکیلاتی بودن

ما اعتقادمان این است که بهترین راهی و برترین حربه‌ای که می‌تواند این راه‌ها را باز کند و هدایت الهی را و هدایت انقلابی را در ذهن‌ها و جان‌ها بنشاند و به میوه بیاورد، یک تشکیلات است. (18/9/61)

تشکیلات یکی از فرایض هر گروه مردمی است که یک هدفی را دنبال می‌کنند. تشکیلات یعنی نظم یعنی تقسیم وظایف یعنی ارتباط و اتصال و زنجیره‌ای کار کردن؛ این معنای تشکیلات است. (27/11/60)

گرایش انقلابی و حرکت اسلامی چیزی نیست که بدون یک مدیریت و هدایت صحیح و دقیق و حساب شده تضمین بشود. (20/9/75)


3-1-2-4 زمان‌بندی

باید با مشخص کردن عیب‌ها و مشکلات و بررسی علل و عوامل آن‌ها به برنامه‌ریزی زمان‌بندی شده برای رفع مشکلات و دست‌یابی به اهداف و آرمان‌ها همت گماشت. (17/9/86)


4-1-2-4 پرورش نیرو

امام در بیانیه‌ای فرمودند: «فتح الفتوح انقلاب اسلامی ساختن جوانانی از این قبیل است.» واقعا فتح الفتوح، یعنی ساختن انسان صالح.

در نگرش به عرصه فرهنگی کشور، ما باید به تربیت نیروی انسانی توجه کنیم. برای یک کشور، نیروی انسانی همه چیز است. ما اگر نیروی انسانی نداشته باشیم، هیچ چیز نداریم. (21/9/68)

حقیقتا این واقعیتی است که برای یک انقلاب، انسان سازی از همه چیز مهم‌تر است. اگر انقلاب، انسان سازی نکند، هیچ کاری نکرده است؛ زیرا دنیا بدون انسان صالح یک پدیده بی جان و کور و تاریک است. (10/10/69)


1-4-1-2-4 ویژگی نیروی مسلمان

انسان مسلمان فقط آن نیست که احکام اسلامی را بلد است؛ انسان مسلمان ابعادی دارد؛ بینش او، روشن بینی او، نیروی باطنی او، نیروی روحی او، نیروی جسمی او، معلومات وسیع او، احساس برتری او در میدان‌های زندگی، همه این‌ها عناصر دخیل در ساخت انسان مسلمانند. (7/11/70)

همه ما توجه داریم که یک انسان اسلامی، فقط آن انسانی هم نیست که اعتقاد اسلامی داشته باشد و عمل اسلامی بکند، بلکه اخلاق اسلامی هم آن رکن اساسی است؛ والا اگر انسانی را دارای عقاید محکم فرض کنیم لیکن حسود، بخیل، جبان، بدخواه و بی‌اراده باشد این انسان انسان مسلمان نیست. (25/10/70)


2-4-1-2-4 جذب نیرو

از ابتدا که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد، بایستی دفتر گزینش دایر می‌کرد و به سراغ کسانی که اهل نویسندگی، شعر، فیلم سازی، موسیقی حلال و دیگر رشته‌های هنری بودند، می‌رفت. (22/4/73)

مسلما وقتی یک مرکز دارای قدرت و امکانات به جذب استعدادها نپردازد، استعدادهای سرگردان و یا حتی غیرسرگردان، دچار ضعف‌هایی خواهند شد که آن ضعف‌ها به سایش و ریزش منتهی می‌شود. (22/4/73)