مسجد فخریه ، شهید نواب صفوی درحال معرفی یکی از محصولات ساخت داخل


سالروز شهادت الهام بخش مبارزه و انقلابی بودن؛ شهید نواب صفوی را در بیست هفتم دی ماه گرامی میداریم