حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه آغاز دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر مدیریت راهبردی چالش‌های حوزه فرهنگ با «استفاده کامل و کارآمد و هم افزا از همه فرصت ها و ظرفیت ها»، «مهار تهدیدها و آسیب ها با نگاه حکیمانه و معقول» و «مواجهه‌ی هوشمندانه با معارضه‌های مهاجمان و ستیزه گران» بعنوان تکالیف اصلی شورایعالی انقلاب فرهنگی تأکید کردند.

ایشان همچنین 7 اولویت کاری شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیگیری تصمیمات و مصوبات قبلی و اجرای سریع آنها، مواجهه فعال و مبتکرانه با جبهه بندی هواداران فرهنگ انقلابی و اسلامی و معارضان عنود آن، پیگیری جدی پیشرفت و شتاب حرکت علمی و فناوری، و تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور بویژه تحول در علوم انسانی را مشخص کردند ؛لکن بررسی دو نکته نشان از دغدغه ها و نگاه وِیژه به چند آسیب در فعالیتهای فرهنگی کشور دارد.

بندهای دوم و سوم معتقد است که جبهه بندی جدی وجود دارد و قطعا معارضان عنودی قصد تخریب جبهه هواداران فرهنگ انقلابی و اسلامی را دارند؛و اساسا سفارش حضرت آقا برای حمایت از هواداران فرهنگی که دو شاخصه انقلابی و اسلامی دارد هم بنوعی نکته روشنگر دیگریست.

و اما نکته دیگر تاکید چند سال اخیر مقام معظم رهبری بر تسهیل و حمایت از فعالیت های فراوان فرهنگی در سطوح مردمی، خصوصاً جوانان مؤمن و انقلابی است و این نشان میدهد امید آقا از دستگاههای فرهنگی اداری برای حرکت در مسیر انقلابی و اسلامی کمتر است و تاکید بر حمایت از این جبهه هست که بی چشم داشت پا به عرصه جهاد فرهنگی میگذارند.

بگذارید از امروز همگی خود را و دیگران را با این ملاکها بسنجیم؛وقتی عده ای بجای حمایت از جبهه جوانان مومن و انقلابی آنان را تخریب میکنند و یا برخی روی خوش نشان نمیدهند و برخی سکوت میکنند و عافیت طلبی دارند ؛بگذارید این ملاکها را حکم کنیم میان خود و آنان؛و اول باست از خود شروع کینم.


متن نکات دوم و سوم نامه مقام معظم رهبری(حفظ الله)

2- با توجه به جبهه بندی جدی میان هواداران فرهنگ انقلابی و اسلامی و معارضان عنود با انگیزه ی آن، شورایعالی انقلاب فرهنگی باید با برخورد فعال و مبتکرانه با این جبهه بندی آشکار فرهنگی، دلبستگان فرهنگ دینی و انقلابی را در داخل و خارج کشور دلگرم و امیدوار و مطمئن و معارضان را نگران و ناامید کند.

3- با توجه به رویش های معتنابه و جوشش های فراوان فعالیت های فرهنگی در سطوح مردمی، خصوصاً جوانان مؤمن و انقلابی، دستگاههای فرهنگی نظام و در رأس آنها شورای عالی انقلاب فرهنگی باید نقش حلقات مکمل و تسهیل گر و الهام بخش را در فعالیت های خودجوش و فراگیر مردمی عرصه فرهنگ برای خود قائل باشند و موانع را از سر راه آنها کنار بزنند.