دبیچاره ؛ اینجا ایرانه
هرچقدرقدر بیشترزحمت بکشی ؛بیشتر میزنن تو سرت
بیشتر دل میسوزونی؛ بیشتر بهت انگ می زنن
آسته میریم  آسته میام با هیچکسی کاری ندارم

دل به هیچ چیزی نمی بندم ؛جز پول

آره پول
تواین مملکت بلبشو اینقدر راه هست که بخای پول خوب دربیاری

هیچکسم ازت نمی پرسه از کجا آوردی
اینجا کشور خرید وفروشه
وزیرو می خرن
وکیلو می خرن
نماینده ی مجلسو می خرن
فکر روشنفکرو می خرن

قلم نویسنده رو میخرن
منم خریدارم!!!
-=-=-=-=-=-=-=-

آنچه خواندیدید بخش از جملات حاج صادق جورابچی(قاسم زارع) در فیلم سینمایی «نفوذی» بود که برای دهمین بار از صداوسیما و اینبار بمناسبت روز آزادگان پخش میشد.

فیلم نفوذی فیلم بسیار زیبا و پر محتویی است که این جملات از زبان کسی در دیالوگ منتشر میشود که در آخر فیلم میفهمیم او یک منافق و نفوذی دشمن بوده و البته سالها در کشور مشغول زد و بند باند قدرت و ثروت بوده است.

مراقب نفوذیها و اعمالشان و بخصوص خرید هایشان باشیم

نکند نفوذی ها منو و شما را بخرند...

و مبادا نیروهای مخلص و بسیجی و مظلوم همچون «فریدون» فیلم نفودی را لقب «فری کافر» بدهیم...


* فیلم نفوذی به کارگردانی(احمدکاوری-مهدی فیوضی) بود