26تیر ماه سالروز تاسیس شورای نگهبان قانون اساسی است که جا دارد به همه خدمتگذاران این نهاد مقدس انرا تبریک گفته و خداقوت بگویم.

سالها پیش  وقتی دفاتر نظارت برانتخابات شورای نگهبان در استانها و شهرستانها آغاز بکار کرد هرگز هجمه سنگین به این نهاد مقدس بخصوص در استان گیلان فراموش شدنی نیست.
صدها صفحه مطلب و تیتر خبری در روزنامه های آن زمان گیلان توسط جریانهای سیاسی منتصب به اصلاح طلبان  بر علیه این نهاد مقدس منتشر شد که مرور آنها اکنون خالی از لطف نیست و یک جریان شناسی کامل از سابقه سیاسی گیلان بشمار میرود.
از آن‌جایى که تقریبآ هر ساله نظام جمهورى اسلامى ایران شاهد برگزارى انتخابات است، لذا شوراى نگهبان مطابق اصل 99 قانون اساسى، نظارت بر آن را عهده‌دار است و مى‌بایست به طور مرتب، مهیاى نظارت دقیق و همه‌جانبه بر انتخابات باشد. براى این منظور ساماندهى و آموزش دهها هزار ناظر، یکى از دغدغه‌هاى همیشگى اعضاى این شورا در گذشته بوده است. این امر مسؤولین شوراى نگهبان را بر آن داشت تا به فکر رفع این معضل برآمده و بر ضرورت ایجاد ساختارى دائمى تأکید کنند. مسأله‌اى که مقام معظّم رهبرى نیز بارها بر ضرورت آن تأکید فرموده بودند.
ایشان در دیدار با اعضاى شوراى نگهبان در سال 1379 با اشاره به این امر مهم اظهار داشتند :
«شما باید کارتان را مستحکم کنید . . . یک تشکیلات ثابت، قوى، چابک و آماده به کارى را در تمام سال داشته باشید، شما مى‌توانید به تعداد حوزه‌هاى مهم که در کشور هستند، عناصر ثابت داشته باشید آنها را استخدام هم بکنید. باید شما بانک اطلاعاتى داشته باشید».450 
با توجه به این تأکیدات مقام معظّم رهبرى و دغدغه مسؤولین شوراى نگهبان براى نظارت هرچه بهتر بر روند برگزارى انتخابات گوناگون، دفاترى تحت عنوان «دفاتر نظارتى» در استانهاى کشور راه‌اندازى شد. امّا تأسیس این دفاتر با واکنشهایى روبه‌رو گردید.
این شورا براساس اصل  99 قانون اساسى، در راستاى عمل به وظیفه قانونى خود، زمینه نظارت دقیق را فراهم مى‌آورد و همان‌طور که وزارت کشور براى فراهم آوردن زمینه برگزارى انتخابات، مقید به زمان محدود و خاص نیست و براى این منظور، اداره کل انتخابات در وزارت کشور و استانداریها و اداره انتخابات و پستهاى کارشناسى انتخابات در فرمانداریها و بخشداریها طى سال به فعالیت خود ادامه مى‌دهند، شوراى نگهبان نیز طى سال مى‌کوشد، بسترهاى آموزش، براى نیروهاى ناظر بر انتخابات را فراهم کند و این روند آموزش، از سوى دفاتر نظارت بر انتخابات، ارائه مى‌شود