هشت سال از سوم تیر میگذرد و در این بین مرور فرمایشات مقام معظم رهبری در اولین حضور هیات دولت در محضر ایشان در سال 84 نشان دهنده عمق نگاه ژرف و اندیشمندانه ایشان است.

   آنجائیکه ایشان با تذکری مهم خطرات سالهای بعد را هشدار میدهند و میفرمایند استقامت کردن اساس کار است؛ والّا یک وزنه‌ى سنگین را آدم ضعیفى مثل بنده هم ممکن است بردارد و یک لحظه سرِ دست بلند کند؛ لیکن نمى‌تواند نگه دارد؛ آن را مى‌اندازد. قوى و کننده‌ى کار، کسى است که بتواند این وزنه‌ى سنگین را ظرف مدت لازم سرِ دستش نگه دارد. خیلى از ماها نیت‌هایمان خوب است و با نیتِ خوب وارد مى‌شویم؛ اما نمى‌توانیم این نیت را نگه داریم؛ این نیت در اثناى راه به موانعى برخورد مى‌کند؛ سایش پیدا مى‌کند؛ کمرنگ و ضعیف مى‌شود و احیاناً یک جاذبه‌ى قوىِ معارضى دل را - که جایگاه نیت، دل است - به سوى خودش جذب مى‌کند؛ یک وقت نگاه مى‌کنید، مى‌بینید اصلاً نیت رفت؛ نیت یک چیز دیگر شده؛ آن وقت راه انسان عوض مى‌شود.

 اگر مى‌بینید بعضى‌ها «ربّنا اللَّه» را گفتند، اما امروز به جاى کعبه رو به بتکده دارند؛ شعارِ خوب را دادند، اما امروز 180 درجه در جهت عکس آن شعار حرکت مى‌کنند، عاملش این است؛ نتوانستند نگه دارند. چرا نتوانستند؟ چون در اثناى راه، جاذبه‌ها پیدا مى‌شود.

 لابد شنیده‌اید که کسى نیت کرد چهل روز ریاضت بکشد؛ اما روز دوم، روز پنجم، روز بیستم ناگهان عوامل شیطانى شروع به دخالت کردند؛ زنى با این چهره وارد شد، غذایى با آن شکل جلویش گذاشته شد؛ پولى به آن صورت به او عرضه شد؛ لذا نتوانست خودش را نگه دارد؛ بنابراین تسلیم شد و زحمات آن بیست روز و سى روزى هم که قبلاً کشیده بود، باطل شد. اینها ممکن است واقعیت داشته باشد؛ اما اگر واقعیت هم نداشته باشد، مفهوم نمادین آن براى ما درس‌آموز است.»

این تذکر مهم البته به همه مدیران و در همه سطوح و به همه فعالین مدعی اهل سیاست و اهل فرهنگ دینی است که البته دولت نهم و دهم باید خیلی جدی و همیشه به آن توجه میکرد و البته اگر کسانیکه در میدان هستند و یا در آینده میخواهند وارد عرصه شوند باید به این اصول توجه ویژه نمایند یعنی استقامت در اصول.

مقام معظم رهبری در عید سال92 ملاک انتخاب رییس جمهور بعدی را داشتن نقاط قوت دولت نهم و دهم و نداشتن نقاط ضعف آن دانستند که باید تحلیل ویژه ای در این باب نوشت ؛ لکن در آخرین سال حضور هیات دولت دهم در هفته دولت؛ البته به نکته مهمی توجه میدهند و فرمودند:

«هشت سال کار کردید، تلاش کردید، کارهای خوبی انجام گرفت، تحمل زحمات کار شبانه‌روزی را شماها نشان دادید؛ یعنی دیده شد، احساس شد، همه فهمیدند که رئیس جمهور محترم و همکارانشان در دولت حجم کارشان بسیار بالا و پرشتاب نسبت به همه‌ی دوره‌های دیگر بود و هست؛ ... حجم کار بالا و تلاش خستگی‌ناپذیر و اعراض از آسایشها و آسودگی‌ها و امتیازاتی که معمولاً مسئولان کشورها در دنیا دارند؛ استراحت میکنند، تفریح میروند، امتیاز میگیرند؛ اینها را نخواستن، ندیدن، طلب نکردن، امتیاز بزرگی است که این دولت بحمدالله از این امتیاز برخوردار بود.

یک نکته‌ی دیگر هم که در مورد این دولت در طول این هشت سال مورد نظرم بود و بارها هم به آن اشاره کردم، این است که این دولت بحمدالله توانست شعارهای انقلاب را سر دست بگیرد و به آنها افتخار کند و آنها را در جامعه مطرح کند ... این دولت این شعارها را مطرح کرد، برجسته کرد، سر دست گرفت، به آنها افتخار کرد؛ در مجامع جهانی، احساس شرم از انگیزه‌های انقلابی و از اهداف انقلابی و از شیوه‌های انقلابی نکرد؛ این خیلی کار بزرگی بود»

اما مهمترین بحثی که مورد تاکید است گفتمانیست که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 84 به آن اشاره کردند و سوم تیر را برای این معنا به یادگار گذاشتند؛ و در هفته دولت آنسال فرمودند لیکن من باید از آقاى احمدى‌نژاد تشکر کنم که ایشان کار جدیدى کردند؛ عدالت محورى را به عنوان یک شعار گذاشتند وسط؛ این کار خیلى بزرگى بود. وقتى که ایشان تبلیغات انتخاباتى مى‌کردند، به افراد خانواده‌ى خودم مى‌گفتم اگر آقاى احمدى‌نژاد رأى هم نیاورد، این خدمت بزرگ را به انقلاب کرد که شعار عدالت محورى را مطرح کرد؛ نگذاشت به فراموشى سپردنِ این شعار بشود یک سنت. این شعار مطرح شد و ذهن‌ها را به خودش متوجه کرد. خوشبختانه مردم هم فهمیدند، خواستند، دوست داشتند و رأى دادند. این کار، کار مهمى است»

نائب امام زمان در طی سالهای بعد از سوم تیر از بازگشت انقلاب به ریل اصلی خود سخن گفتند و بارها از اینکه شعارهای انقلابی در عرصه داخلی و جهانی سر دست گرفته شده است تمجید فرمودند؛لذا راه همان راه است و هدف را نباید گم کرد تشکیل دولت اسلامی که هم در اهداف و مسیر و هم در کارگزاران آن باید گفتمان انقلابی متجلی باشد مقدمه تشکیل تمدن اسلامی است که همان غایت حرکت انقلاب اسلامی حضرت روح الله و مردم شهید پرور و بابصیرت ایران اسلامی است؛می باشد.

هر چند که نگاهی به  چهره‌های انقلابی و خدومی که در اذهان حامیان گفتمان سوم تیر را تداعی می‌کند که امروز  و هشت سال پس از خلق شگفتی سوم تیر، به دلیل نفوذ جریانی منحرف در دولت محبوب و مردمی نهم،برآن خدشه وارد آمد اما جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و جوانانی که گوش به امر ولی امر مسلمین جهان هستند باید در تحقق تشکیل دولت اسلامی با همه ابعادش و زمینه سازی برای تمدن اسلامی از هیچ کوششی فروگذار نباشند که این مسیر با جریانهای فتنه و انحرافی و نیاورانی نباید به فراموشی سپرده شود کما اینکه هنوز هم حضرت آقا دائم بر تشکیل مولفه های دولت اسلامی و تمدن اسلامی تاکید دارند.

جوادشفیعی ثابت-سوم تیر1393