چرا قرارگاه؟ :

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gifهرچه زمان می گذرد تجمع اصحاب حق را واجب تر و فوری تر احساس می کنم.
گفتاری منتشر نشده از امام خامنه ای  در جمع تعدادی از فعالان فرهنگی به نقل از کتاب " دغدغه های فرهنگی"- 23 تیر 1371

 * * *
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif این تابلوِ تهاجم فرهنگى را که ما چند سال پیش بلند کردیم و عده‌اى سنگبارانش کردند، خوشبختانه اینها قبول و بلند کرده‌اند. الان در همه این تشکّلهاى کوچک ناشناخته و احصانشده، جهتِ واحدى وجود دارد و آن مبارزه با تهاجم فرهنگى است.

از بچه‌ها مى‌پرسید شما مى‌خواهید چه کار کنید؛ این کتاب، نمایشنامه، جزوه، بروشور و شعر را براى چه نوشتید و این انجمن را براى چه درست کردید؟ مى‌گویند مى‌خواهیم با تهاجم فرهنگى مبارزه کنیم. این کار خیلى مبارک است و این را دست کم نگیرید. در بین همینهاست که شما آن معدنهاى الماس و طلا را پیدا مى‌کنید: «النّاس معادن کمعادن الذّهب والفضّة(1)».

بروید و آنها را شناسایى و گزینش کنید و به‌شکل حساب شده‌اى وارد مجموعه نمایید. البته مى‌توانید مجموعه را داراى دهلیزها و گردونها و گیتی هاى گوناگون کنید تا اینها را راحت و بى‌دغدغه وارد کنید؛ یعنى از یک قرنطینه ناآشکارى بگذرانید و بعد وارد اصل مجموعه کنید. از این کارها باید بکنید.
 
مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای انجمن قلم - 8 بهمن 1381
* * * 
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif هر آنچه که یک جمع متعهّدِ صاحب اندیشه و هنر را دور هم جمع کند و بتواند مثل نخ تسبیح اینها را مجتمع نماید، یکى از بزرگترین رحمت‌ها و نعمت‌هاى الهى است.
مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای انجمن قلم - 8 بهمن 1381