مقام معظم رهبری 15اسفند 92 در دیدار با خبرگان ملت در مجلس خبرگان رهبری نکات کلیدی و مهمی را مطرح فرمودند و البته نکته جالب این دیدار طرح مباحثی در خصوص قدرشناشی از این جوانان و مومن و انقلابی و تذکر در خصوص حذف این جوانان و البته منزوی نشدن آنها بود.

متن این بخش از فرمایشات عبارت است از:(کلیک کنید)

((واقعاً باید قدر جوانان مؤمن و انقلابی را همه بدانند، همه؛ این جوانان مؤمن و انقلابیاند که روز خطر سینه سپر میکنند، هشت سال جنگ تحمیلی میروند توی میدان؛ اینها هستند. افرادی که نسبت به این جوانها با چشم بدبینی نگاه میکنند یا مردم را بدبین میکنند، خدمت نمیکنند به کشور؛ به استقلال کشور، به پیشرفت کشور، به انقلاب اسلامی خدمت نمیکنند. این جوانها را باید حفظ کرد، باید از اینها قدردانی کرد، امروز هم بحمدالله کم نیستند و زیادند. [نباید] با عناوین گوناگونی بخواهیم این جوانهای مؤمن را طَرد کنیم و منزوی کنیم؛ که البته منزوی هم نمیشوند؛ آن جوانهای مؤمنِ پرانگیزه، با این حرفها منزوی نمیشوند اینها؛ لکن خب، ما باید قدر اینها را بدانیم.))۱۳۹۲/۱۲/۱۵