با عنایت حضرت حق پس از سی ماه توفیق خدمت به مردم شریف شهرستان شفت در کسوت فرماندار؛در تاریخ 27اسفند 92 در مراسم شورای اداری شهرستان ؛ بار این مسئولیت خطیر را واگذار نمودم.

دریافت فایل PDFگزارش عملکرد
حجم: 322 کیلوبایت