اربعین آیا پیاده رفتن است؟
یا که بین رَه به سرما خُفتن است؟
 
اهل ویزا زائِرند آیا فقط؟
مانده ها جا، خاسِرند آیا فقط؟
 
ایّها المشّایه سوی جانِ جان
با شما اِحرام بستم در نهان
 
من دلم زیر قدمهای شماست
من جلوتر یا شما این با خداست
 
دست من بند سُکّان امت است
گفت تکلیفت کنون این قسمت است
 
در یمین نَصر و یسارم حُوثیان
من علمدار و حرامم یک تکان
 
یا بجای آرید جای من سلام
یا بگویم از رموز حق کلام
 
همره مولای جانِ جان شوم
و آنچه اندر وَهم ناید آن شوم
 
یا که برگیرم ره اسرار لا
جسم در رِی، جسم دیگر کربلا
 
روح را از تن برون می افکنم
میشوم بی قید و بی خویش و تَنَم
 
لیک میدانم پیاده بهتر است
عشق بین راه عشق دیگرست
 
پا به پای عمّه رفتن در رَحیل
بهتر از پروازها با جبرئیل
 
الغرض از جانبم نائب شوید
مَرهمی بر غصه نائب شوید
 
نام من سیّد علی بن الجَواد
بر زبانم یا رضا و یا جَواد
 
حجت الاسلام والمسلمین ناصر اکبری